<strong>Onselo – aplikácia, ktorá pomáha nám všetkým. Pomoc vašim blízkym či sú blízko, či ďaleko.</strong>

Spoločnosť Intellope spoločne s partnermi v rámci grantového projektu vyvinula aplikáciu onselo, ktorá je zameraná na zlepšenie poskytovania špecifických asistenčných a sociálnych služieb. Aplikácia bola po prvýkrát predstavená minulý týždeň v Starej Ľubovni.  Skupina ľudí z Východného Slovenska na základe vlastných osobných skúsenosti, ako aj skúsenosti z oblasti krízového riadenia, prišli s nápadom, ako nám všetkým pomôcť. Projekt mFires a aplikácia onselo chce formou […]

Pozvánka na Vianočnú kapustnicu spojenú s uvedením novej platformy onselo. 

Pozývame vás na krátku prezentáciu a diskusiu pre všetkých, ktorí o problémoch nielen hovoria, ale prinášajú aj riešenia. Skupina ľudí z Východného Slovenska na základe vlastných osobných skúsenosti, ako aj skúsenosti z oblasti krízového riadenia, prišli s nápadom ako nám všetkým pomôcť. Aplikácia onselo chce formou systému asistenčných služieb pomôcť špecifickým cieľovým skupinám ako sú seniori alebo zdravotne znevýhodnení. […]